1500 दैनिक उड़ानें
71 घरेलू शहर
24 अंतर्राष्ट्रीय शहर
300+ लाख खुश ग्राहक
282 विमान